År 1939

1939

Under andra världskriget tog prins Eugen avstånd från såväl kommunismen som nazismen. Den dova färgskalan i målningen I nödhamn kan ses som ett uttryck för den rådande stämningen vid krigsutbrottet hösten 1939.