År 1909

1909

Auguste Rodins Tänkaren anländer och placeras med blicken vänd mot vattnet. Under andra världskriget evakuerades skulpturen och efter krigets slut placerades den istället med ryggen mot farleden.