År 1865

1865

Ett tidigt foto från Waldemarsudde. Huset i förgrunden står i närheten av den plats där Slottet ligger idag. Linoljekvarnen har fortfarande sina vingar men är ej längre i bruk.