År 1835

1835

Skeppsredarfamiljen Bergman Olsson köper besittningsrätten till Waldemarsudde. Egendomen används som lastageplats för familjens skeppsrörelse. Man bedriver även brädhandelsrörelse och här ser man den sågkvarn som brann ned 1849.