År 1757

1757

William Maister (1701-1766) från en köpmanssläkt i Hull, England, köper besittningsrätten till Waldemarsudde som han innehar till sin död 1766. Bland annat inrättar han ett stålbränneri där.