Uppdrag och vision

Uppdrag:

Waldemarsudde skall bedriva en verksamhet i enlighet med föreskrifterna i prins Eugens testamente. Det innebär att verksamheten såsom en kulturbild skall bevara byggnader, interiörer, samlingar, trädgårds- och parkanläggningar och på ett levande sätt göra dem tillgängliga för allmänheten.

Prins Eugens Waldemarsudde är från och med den 1 juli 2017 en självständig stiftelse med statliga bidrag.

Vision:

Visionen för Prins Eugens Waldemarsudde Waldemarsudde är:

  • att vara ett levande, öppet, inspirerande och generöst museum dit alla ska känna sig välkomna.
  • att upplevas som Sveriges vackraste konstmuseum där byggnader, samlingar, utställningar, park och trädgård samverkar som i ett allkonstverk.
  • att visa omsorg om byggnader, samlingar, park och trädgård och värna kvalitet till gagn för allkonstverket Waldemarsudde och dess besökare.
  • att värna konsten, konstintresset och konstvetenskapen genom ett omväxlande, kunskapsrikt och nytänkande utställnings- och evenemangsprogram.
  • att ge möjlighet till berikade konstupplevelser genom att låta olika konstarter mötas i samspel med konsten.
  • att låta äldre och nutida konstnärliga uttryck mötas till gagn för besökarnas konstupplevelser.
  • att uppmuntra till intellektuella diskussioner och reflektioner om konsten och konstens samband med samhällsutvecklingen genom att bedriva forskning och kunskapsuppbyggnad i samband med utställningar och övrig museiverksamhet.
  • att vara lockande för barn och unga genom en nytänkande pedagogisk verksamhet och en skapande verksamhet.

 

Museets styrelse:

Ordförande Riksmarskalk Fredrik Wersäll
Överintendent Karin Sidén, Prins Eugens Waldemarsudde
Överintendent Susanna Pettersson, Nationalmuseum
Verkställande Direktör Mikael Kamras
Entreprenören Anastasia Georgiadou
Överantikvarien Knut Weibull
Konsthallschef Cecilia Widenheim

 

Här kan du ladda ned och läsa  Prins Eugens Waldemarsuddes årsredovisningar:

pdf  Verksamhetsberättelse 2016

pdf  Verksamhetsberättelse PEW 2017