1200-talet

1200-talet

Under 1200-talets andra hälft byter kung Magnus Birgersson (Magnus Ladulås) till sig den del av Djurgården som innefattar dagens Waldemarsudde. Namnet är en modernisering av det medeltida Valmundsö och betecknade från början hela det område som idag kallas Södra Djurgården.

Utsnitt ur det pergament från 1310 där Magnus Ladulås son Birger Magnusson bekräftar landbytet som hans far gjort. Riksarkivet