2021-12-08

Ett tryggt museibesök

Vi erbjuder ett museibesök under trygga former där vi visar omtanke om varandra.

Vi välkomnar ett begränsat antal personer i taget i museets lokaler. Vi räknar besökare vid in- och utpassering.

Våra lokaler har generösa ytor och många utställningssalar, vilket gör det lätt att ge varandra utrymme.

Vi begränsar antalet deltagare till de evenemang vi arrangerar.

Vi hjälper våra besökare att hålla avstånd med skyltar i köer och lokaler.

Vi placerar bord och sittplatser på generöst avstånd inomhus och utomhus.

Våra kassor är kontantfria med plexiglasskydd mellan personal och besökare.

Vi rengör frekvent utsatta ytor och områden.

Handsprit finns tillgänglig på besökstoaletter och i utställningssalar för handtvätt.

Bil- och cykelparkering finns i anslutning till museet och slottsparken.

Givetvis stannar vår personal hemma vid symtom. Vi ber våra besökare att respektera riktlinjerna och göra
detsamma, med omsorg om varandra

Vi har inget krav på Vaccinationspass i dagsläget. Våra entrébiljetter säljs i museientrén. Vi har ingen förbokning av biljetter.

Varmt välkommen!

Denna information uppdateras kontinuerligt med reservation för ändringar. Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer och är beredda att göra ändringar om situationen kräver det.