2021-08-17

Kungaparet besökte Prins Eugens Waldemarsudde

Måndagen den 16 augusti närvarade Kungen och Drottningen vid Waldemarsuddes Vänförenings årshögtid på Prins Eugens Waldemarsudde.

Vid ankomsten till Waldemarsudde besökte Kungaparet inledningsvis prins Eugens grav för nedläggning av blommor.

Därefter närvarade Kungaparet vid föreningens årshögtid. Under kvällen delades två stipendier ut:

  • Carina Rech, intendent för Waldemarsuddes samlingar, mottog Waldemarsuddes Vänförenings stipendium
  • Sophia Artin mottog stiftelsen Renässans för Humanioras kulturpris 2021 för sitt mångåriga arbete med teater Galeasen. Kulturpriset delas ut årligen med avsikt att främja, stödja och uppmuntra verksamma personer inom humaniora och konst i Sverige.