2021-02-11

Waldemarsudde på Stockholmskällan

Nu kan du utforska Waldemarsuddes historia på Stockholmskällans webbplats. Vi har hittills publicerat 40 poster som i ord och bild berättar om Waldemarsuddes historia från 1870-talet fram till och med 1940-talet. Här får du veta mer Waldemarsuddes byggnader och vilka människor som bott och verkat på platsen före år 1900 då prins Eugen köpte egendomen. Vi skildrar också hur prins Eugen under sina år på Waldemarsudde succesivt kom att skapa sitt vackra allkonstverk som i dag utgör konstmuseet Waldemarsudde.

Stockholmskällans historiska databas återger Stockholms och stockholmarnas historia i ord, ljud och bild. På webbplatsen hittar du över 30 000 poster med historiskt källmaterial, exempelvis fotografier, filmer, konstverk, texter och kartor. Stockholmskällan drivs av Stockholm stad i samarbete med ett antal av stadens arkiv, bibliotek och museer.

Upptäck Waldemarsudde på Stockholmskällan!