Ett tryggt museibesök
2021-01-09

Ett tryggt museibesök

Museet håller fortsatt öppet och erbjuder ett besök under trygga former där vi visar omtanke om varandra.

  • Vi välkomnar ett begränsat antal personer i taget i museets lokaler.
  • Våra lokaler har generösa ytor och många utställningssalar, vilket gör det lätt att ge varandra utrymme.
  • Vi hjälper våra besökare att hålla avstånd med skyltar i köer och lokaler.
  • Vi placerar bord och sittplatser på generöst avstånd inomhus och utomhus.
  • Våra kassor är kontantfria med plexiglasskydd mellan personal och besökare.
  • Vi rengör frekvent utsatta ytor och områden.
  • Handsprit finns tillgänglig på besökstoaletter och i utställningssalar för handtvätt.
  • Bil- och cykelparkering finns i anslutning till museet och slottsparken.
  • Givetvis stannar vår personal hemma vid symtom. Vi ber våra besökare att respektera riktlinjerna och göra detsamma, med omsorg om varandra

Vi har ingen förbokning av biljetter. Våra entrébiljetter säljs i museientrén.

Denna information uppdateras kontinuerligt med reservation för ändringar. Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer. Museets ledning följer händelseutvecklingen och är beredd att göra ändringar i öppethållande och verksamhet om situationen kräver det.