Ett tryggt museibesök
2020-09-05

Ett tryggt museibesök

Prins Eugens Waldemarsudde följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer kring Coronaviruset. Vi erbjuder ett museibesök under trygga former där vi visar omtanke om varandra. Vi begränsar antal besökare inne i museet och hjälper besökare att hålla avstånd i lokalerna.

 • Våra lokaler har generösa ytor och många utställningssalar, vilket gör det lätt att ge varandra utrymme
 • Vi välkomnar ett begränsat antal personer i taget i museets lokaler. Vi räknar besökare vid in- och utpassering
 • Vi hjälper våra besökare att hålla två meters avstånd med skyltar i köer och lokaler.
 • Vi placerar bord och sittplatser på generöst avstånd inomhus och utomhus.
 • En audioguide finns att låna i museientrén. Vi desinficerar audioguider efter utlåning.
 • Våra kassor är kontantfria med plexiglasskydd mellan personal och besökare.
 • Vi rengör frekvent utsatta ytor och områden.
 • Handsprit finns tillgänglig på besökstoaletter och i utställningssalar för handtvätt.
 • Bil- och cykelparkering finns i anslutning till museet och slottsparken.
 • Museets ledning följer händelseutvecklingen och är beredd att göra ändringar i öppethållandet och verksamheten om situationen kräver det.
 • Givetvis stannar vår personal hemma vid symtom. Vi ber våra besökare att respektera riktlinjerna och göra detsamma, med omsorg om varandra
 •  Våra entrébiljetter säljs i museientré det krävs ingen förbokning.

Denna information uppdateras kontinuerligt och skrivs med reservation för ändringar.