Ett tryggt museibesök
2020-06-30

Ett tryggt museibesök

Prins Eugens Waldemarsudde följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer kring Corona viruset. Vi erbjuder ett museibesök under trygga former där vi visar omtanke om varandra. Den 2 juni öppnade vi museet under ansvarsfulla former, vi begränsar antal besökare inne i museet och hjälper våra besökare att hålla avstånd under besöket.

  • Våra lokaler har generösa ytor och många utställningssalar, vilket gör det lätt att ge varandra utrymme.
  • Vi välkomnar ett begränsat antal personer i taget i museets lokaler. Vi räknar besökare vid in- och utpassering.
  • Vi hjälper våra besökare att hålla två meters avstånd med skyltar i köer och lokaler. Vi placerar bord och sittplatser på generöst avstånd inomhus och utomhus.
  • Vi ger inga guidade gruppvisningar inomhus (dock ges visningar utomhus i parken). En audioguide finns att låna i museientrén. Vi desinficerar audioguider efter utlåning.
  • Våra kassor är kontantfria med plexiglasskydd mellan personal och besökare.
  • Vi rengör frekvent utsatta ytor och områden under dagen.
  • Handsprit finns tillgänglig på besökstoaletter och i utställningssalar för handtvätt.
  • Bil- och cykelparkering finns i anslutning till museet och slottsparken.
  • Museets ledning följer händelseutvecklingen dag för dag och är beredd att göra ändringar i öppethållandet och verksamheten om situationen kräver det.
  • Givetvis stannar vår personal hemma vid symtom. Vi ber våra besökare att respektera riktlinjerna och göra detsamma, med omsorg om varandra.

Denna information uppdateras kontinuerligt och skrivs med reservation för ändringar.