2020-02-21

Waldemarsudde tilldelat pris för Trivsammaste miljö!

Prins Eugens Waldemarsudde har tilldelats pris för Trivsammaste miljö i undersökningen ”Stockholmarnas favoritmuseum 2020”. Att vi dessutom fick tredje pris i kategorin Stockholmarnas favoritmuseum och Bästa utställning gör oss både stolta och glada.

Stockholmarnas Favoritmuseum 2020 är en kvantitativ undersökning som genomförts av företaget Evimetrix bland allmänheten i Storstockholm där personer har fått yttra sig om ett 30-tal museer i länet. Deltagarna har fått uttala sig om hur ofta man besöker vart och ett av de undersökta museerna och därefter fått fördjupande frågor om de museum man besöker.