Waldemarsudde tilldelat pris för bästa utställningar och trivsammaste miljö!
2019-02-13

Waldemarsudde tilldelat pris för bästa utställningar och trivsammaste miljö!

Prins Eugens Waldemarsudde har tilldelats pris för bästa utställningar samt trivsammaste miljö i undersökningen ”Stockholmarnas favoritmuseum 2019”. 

Stockholmarnas Favoritmuseum 2019 är en kvantitativ imageundersökning som genomförts av företaget Evimetrix bland allmänheten i Storstockholm där personer har fått yttra sig om 37 museer i länet. Deltagarna har fått uttala sig om hur ofta man besöker vart och ett av de 37 undersökta museerna och därefter fått fördjupande frågor om de museum man besöker. Drygt 2000 personer deltog i enkäten där Waldemarsudde röstades fram som det museum med bäst utställningar samt trivsammaste miljö. Museet kom även på andra plats i kategorin bästa personal samt tredje plats priskategorin Stockholmarnas favoritmuseum 2019.