2017-08-06

Prins Eugens Waldemarsudde vinnare av Årets museum 2017

För att ha öppnat och vidareutvecklat en rik och djärv tvärvetenskaplig verksamhet utifrån platsens unika förutsättningar på ett sätt som gett stort genomslag och helt nya målgrupper, belönas allkonstverket Prins Eugens Waldemarsudde med det prestigefulla priset Årets museum 2017. Bakom utmärkelsen, som i år delas ut för tjugoförsta gången, står Sveriges Museer och Svenska ICOM (International Council of Museums).

–Prins Eugens Waldemarsudde är ett utmärkt exempel på hur museer genom ett strategiskt visionsarbete kan lyfta fram unika förutsättningar och vidareutveckla befintlig verksamhet på ett nyskapande och inspirerande sätt, säger Mats Persson, generalsekreterare för Sveriges Museer.

I sin motivering lyfter juryn särskilt fram detta sammanhållna, inkluderande och målinriktade utvecklingsarbete som Prins Eugens Waldemarsudde genomfört, ett arbete som omfattat verksamhetens alla delar; pedagogik, forskning, butik, trädgård, arkitektur, restaurang, konstutställningar och kulturarv. Det har inte bara resulterat i en rik och djärv tvärvetenskaplig verksamhet som fått stort genomslag, det har också medfört helt nya målgrupper för museet att arbeta med.

– Årets vinnare visar tydligt att det med framgång går att kombinera en professionalisering av museiverksamheten med rollen som utforskande kunskapsinstitution, säger Svenska ICOMs ordförande Katherine Hauptman. Utmärkelsen Årets museum bidrar till att göra de svenska museerna mer kända i internationella nätverk, vilket ytterligare stärker deras betydelsefulla roll i samhället och skapar förståelse mellan människor världen över.

– Som museichef på Prins Eugens Waldemarsudde känner jag en mycket stor glädje och stolthet över att vårt mångåriga strategiska visionsarbete nu uppmärksammats stort genom den prestigefulla utmärkelsen Årets Museum 2017! Vår strävan efter att vara nytänkande i forskningsbaserade utställningsprogram och i pedagogisk verksamhet, och vår ambition att öppna upp all vår verksamhet för nya och yngre målgrupper, har haft en stor genomslagskraft både hos publiken och i press och media. Presentationer av spännande nutida konstnärskap kombinerat med nyskapande utställningar med inriktning på historisk konst, har stärkt vår position som intressant konstscen. Öppna trädgårdsdagar, möten mellan konstarterna i serien Musik på Udden, övertagandet av fastigheten och restaurangen i egen regi, och ombyggnationen av museets butik, har också varit led i vårt visionsarbete, som sammantaget stärker bilden av det vackra allkonstverket Prins Eugens Waldemarsudde. Med den uppmuntran som utmärkelsen Årets museum 2017 innebär, ser vi på Waldemarsudde fram emot att ytterligare vidareutveckla och öppna upp vår verksamhet i enlighet med vår vision, både för våra trogna och nya besökare i alla åldrar, säger Karin Sidén.

Prins Eugens Waldemarsudde tog emot utmärkelsen Årets museum 2017 på Södertälje stadshus under invigningen av Museernas vårmöte som i år hålls i Södertälje 25–27 april. Priset, ett vandringspris bestående av en glasskulptur designad av Bertil Vallien och ett diplom, delades ut av Olof Lavesson, ordförande i Riksdagens kulturutskott.

Årets museum logo