2017-03-02

Prins Eugens Waldemarsudde nominerad till ”Årets Museum”

Prins Eugens Waldemarsudde är nominerad till det prestigefulla priset Årets museum 2017. Priset delas årligen ut av Sveriges Museer och Svenska ICOM (International Council of Museums).

”Det är en stor glädje för Prins Eugens Waldemarsudde att ett mångårigt strategiskt visionsarbete uppmärksammas på detta hedrande sätt! Med nyskapande, forskningsbaserade utställningar med äldre konst omväxlande med omfattande experimentella nutidskonstutställningar har museet fått stor uppmärksamhet i press och media och nått nya besöksgrupper. Öppenhet, kunskapsförmedling och generositet som ledord har även präglat museets pedagogiska verksamhet för barn och unga, som byggts upp från grunden och nu blomstrar med mer än en fördubbling av antalet besökare under 19 år,” säger Karin Sidén museichef vid Prins Eugens Waldemarsudde.

De två andra nominerade museerna är Gotlands museum och Armémuseum.

”Nomineringen till Årets museum är ett prestigefullt bevis på de tre finalisternas förmåga att skapa framåtsiktande verksamheter som bidrar till att skärpa bilden av de svenska museerna som modiga, samhällsengagerade och tillgängliga,” säger Mats Persson, generalsekreterare på Sveriges Museer.

Vem som helst har kunnat föreslå sitt favoritmuseum till juryn som består av representanter från Sveriges Museer, Svenska ICOM och övriga kultursektorn. Bland de föreslagna kandidaterna har juryn nominerat tre finalister som man nu kommer att besöka för att få bättre inblick i deras respektive verksamheter. Särskilt granskar juryn museernas förmåga att bedriva kreativ och nytänkande verksamhet men även museets genomslag hos publiken och mervärdet för museisektorn har stor betydelse för bedömningarna. Vinnaren tillkännages den 25 april.

 

Läs mer om Årets Museum 2017