Midnight´s Children
– Litteratur, konst och musik

Konstverket/animationen Midnight´s Children är en musikalisk och konstnärlig tolkning av Salman Rushdies hyllade och prisbelönta roman Midnight´s Children från 1981, som handlar om hur vi som människor kan använda magisk realism för att lösa kulturella konflikter.

Målet med samarbetsprojektet, som startade 2016 och fortfarande pågår, är att utforska och beskriva de läkande egenskaperna hos de tre konstnärliga uttrycken ord, bild och musik.

Violinisten och kompositören Ittai Shapira har översatt viktiga datum ur romanen till motsvarigheter i tonhöjd och ljudvågor. Med utgångspunkt i den fantasifulla berättelsen har han använt en musikalisk tråd med melodier som fått utveckla sitt eget liv, även om de styrs av bokens innehåll.

Alexander Klingspor upplevde att det inte gick att skapa en rektangulär eller kvadratisk oljemålning, som en parafras på Rushdies roman – det räckte inte. Den fick bli rund. Han ville skapa en målning som kunde dansa till Shapiras musikstycke och även gestalta den episka mångfalden som finns i Rushdies roman. Dessutom skapade Klingspor tillsammans med illustratören
och animatören Annica Klingspor en digital version i samma format som oljemålningen. Filmen syftar till att förmedla de illusioner och anspelningar som sammanflätats i den rika hypnotiska prosan och idén om att fantasin kan användas för att hantera livets hårda verklighet.

I romanen Midnight´s Children förekommer hela tiden klockslag, så dukens mittpunkt är tänkt som en klocka och runt den rör sig tre roterande berättelser som anspelar på de tre delarna som romanen är uppbyggd av. Dessutom kan betraktaren, genom att följa den roterande delen av målningen, också uppleva den musik som inspirerats från olika partier i romanen.

Välkommen in till det multikonstnärliga projektet Midnight´s Children.

Text och recitation: Salman Rushdie
Konst: Alexander Klingspor
Musik: Ittai Shapira
Animation: Annica Klingspor
Filmens längd: 10 min.

Filmen visas i utställningen Alexander Klingspor – Resenär som visas på Waldemarsudde 3 mars – 27 maj 2018.