Kontakt

Telefon och e-post
08-545 837 00
info@waldemarsudde.se

Entré och butik
08-545 837 07
butiken@waldemarsudde.se

Bokning av visning
08-545 837 20, telefontid: tisdag-fredag kl. 09.00-11.00.
bokningen@waldemarsudde.se

Bokning av event
0709-754 700
event@waldemarsudde.se

Restaurang Prinsens kök
08-545 837 17
restaurang@waldemarsudde.se

Ekonomi och personal
0709-754 706
ekonomi@waldemarsudde.se

Press
0709-754 708
c.dalborg@waldemarsudde.se

Besöksadress
Prins Eugens väg 6
Djurgården, Stockholm

Postadress
Box 24227
104 51 Stockholm

Faktureringsadress
Stiftelsen Prins Eugens Waldemarsudde
Box 24227
104 51 Stockholm

Digital faktureringsadress (för fakturor som skickas i PDF-format)
faktura.pew.350163@arkivplats.se

Organisationsnummer
802007-3030

 

Personal

Karin Sidén, överintendent och museichef (k.siden@waldemarsudde.se) 08-545 837 01, mobil: 0768-91 86 88

Cecilia Dalborg, kommunikationschef (c.dalborg@waldemarsudde.se) 08-545 837 08, mobil: 0709-754 708

Johan Dubois, fastighetstekniker (j.dubois@waldemarsudde.se) 0735-23 90 14

Greta Duhs, museiamanuens och bokningsansvarig (g.duhs@waldemarsudde.se) mobil: 0709-754705

Jasione Duckett, säljare (trädgårdsprodukter) (j.duckett@waldemarsudde.se) 08-545 837 07

Lars Edelholm, museitekniker (l.edelholm@waldemarsudde.se) 08-545 83 713, mobil: 0709-75 47 03

Annika M Ekström, museivärd/vakt (a.ekstrom@waldemarsudde.se) 08-545 837 00

Lars Engelhardt, museitekniker och fotograf, (l.engelhardt@waldemarsudde.se) 08-545 837 15, mobil: 0709-75 47 04

Sebastian Fagerback, köksmästare (s.fagerback@waldemarsudde.se) 08-545 837 17, mobil: 070-277 75 53

Sofia Flank-Kjell, butikschef (s.flank-kjell@waldemarsudde.se) 08-545 83 707, mobil: 0709-75 47 11

Anette Forsberg, trädgårdsarbetare (a.forsberg@waldemarsudde.se) 08-545 837 12

Elisabet Hedstrand, intendent museipedagogik (e.hedstrand@waldemarsudde.se) 08-545 837 25, 0733-20 74 51

Jonas Höök, kock (j.hook@waldemarsudde.se), 08-545 837 17

Liv Jogstam, restaurangbiträde (l.jogstam@waldemarsudde.se), 08-545 837 17

Christer Johansson, trädgårdsarbetare (c.johansson@waldemarsudde.se) 08-545 837 12, mobil: 0709-754 710

Anna Kindgren, säljare (böcker) (a.kindgren@waldemarsudde.se) 08-545 837 07

Micke Kirsch, fastighet-, drift- och säkerhetschef samt eventansvarig (m.kirsch@waldemarsudde.se) 08-545 83 710, mobil: 0709-75 47 00

Catrin Lundeberg, chefssekretarare, utställningskoordinator, bildförfrågningar, utlån av konst (c.lundeberg@waldemarsudde.se) 08-545 83 705, mobil: 0709-75 47 07

Anna Meister, arkivarie och bibliotekarie (a.meister@waldemarsudde.se) 08-545 83 709, mobil: 0709-75 47 09

Carina Rech, intendent (c.rech@waldemarsudde.se) 08-545-837 02, mobil: 0709-75 47 14.

Marina Rydberg, trädgårdsmästare (m.rydberg@waldemarsudde.se) 08-545 83 714, mobil: 0709-75 47 02

Rita Rockenlid, arbetsledare för avd fastighet-, drift- och säkerhet (r.rockenlid@waldemarsudde.se) 08-545 837 00

Felix Rönnqvist, restaurangbiträde (f.ronnqvist@waldemarsudde.se) 08-545 837 17

Vojislav Scelovic Åström, museivärd/vakt (v.scelovic@waldemarsudde.se) 08-545 837 00

Erik Wadell, driftstekniker, ekonomi- och personaladministratör (e.wadell@waldemarsudde.se) 08-545 837 06, mobil: 0709-754 706

Lars-Åke Wall, trädgårdsarbetare (l.wall@waldemarsudde.se) 08-545 837 12

Kristina Öhman, florist (k.ohman@waldemarsudde.se) 08-545 837 00, mobil: 0736-432 166