Kontakt

Telefon & E-post
08-545 837 00
info@waldemarsudde.se

Bokning av visning och event
08-545 837 20 (telefontid månd – fred kl. 10.00-12.00)
bokningen@waldemarsudde.se

Entré & Butik
08-545 837 07
butiken@waldemarsudde.se

Restaurang Prinsens kök
08-545 837 17
restaurang@waldemarsudde.se

Besöksadress
Prins Eugens väg 6
Djurgården, Stockholm

Postadress
Box 161 76
103 24 Stockholm

Organisationsnummer
2021001108

 

Personal

 

Karin Sidén, överintendent och museichef, (k.siden@waldemarsudde.se) 08-545 837 01, mobil: 0768-91 86 88

Cecilia Dalborg, informationschef (c.dalborg@waldemarsudde.se) 08-545 83 708, mobil: 0709-75 47 08

Lars Edelholm, museitekniker (l.edelholm@waldemarsudde.se) 08-545 83 713, mobil: 0709-75 47 03

Annika M Ekström, museivakt (a.ekstrom@waldemarsudde.se) 08-545 837 00

Lars Engelhardt, museitekniker och fotograf, (l.engelhardt@waldemarsudde.se) 08-545 837 13, mobil: 0709-75 47 04

Katarina Engslätt, ekonom och personalansvarig (k.engslatt@waldemarsudde.se) 08-545 837 03

Sofia Flank-Kjell, butikschef (s.flank-kjell@waldemarsudde.se) 08-545 83 707, mobil: 0709-75 47 11

Anette Forsberg, trädgårdsarbetare, (a.forsberg@waldemarsudde.se) 08-545 837 12

Elisabet Hedstrand, museipedagog (e.hedstrand@waldemarsudde.se) 08-545 837 25, 0733-207451

Christer Johansson, trädgårdsarbetare (c.johansson@waldemarsudde.se) 08-545 837 12, mobil: 0709-754 710

Anna Kindgren, säljare (a.kindgren@waldemarsudde.se) 08-545 837 07

Micke Kirsch, fastighet-, drift- och säkerhetschef (m.kirsch@waldemarsudde.se) 08-545 83 710, mobil: 0709-75 47 00

Stina Larsson, vik. säljare, (s.larsson@waldemarsudde.se) 08-545 837 07

Catrin Lundeberg, chefssekretarare, utställningskoordinator, bildförfrågningar, utlån av konst (c.lundeberg@waldemarsudde.se) 08-545 83 705, mobil: 0709-75 47 07

Anna Meister, arkivarie och bibliotekarie (a.meister@waldemarsudde.se) 08-545 83 709, mobil: 0709-75 47 09

Sigrid Abenius, säljare (s.abenius@waldemarsudde.se) 08-545 837 07

Daniel Prytz, intendent, (d.prytz@waldemarsudde.se) 08-545 837 02

Kjell Renblad, trädgårdsförman (k.renblad@waldemarsudde.se) 08-545 837 12, mobil: 0709-75 47 05

Marina Rydberg, trädgårdsmästare (m.rydberg@waldemarsudde.se) 08-545 83 714, mobil: 0709-75 47 02

Rita Rockenlid, vaktförman (r.rockenlid@waldemarsudde.se) 08-545 837 00, 0709-754 701

Erik Wadell, event- och bokningsansvarig, driftstekniker (e.wadell@waldemarsudde.se) 08-545 837 06, mobil: 0709-754 706

Lars-Åke Wall, trädgårdsarbetare, (l.wall@waldemarsudde.se) 08-545 837 12

Josefin Wallerman, säljare (j.wallerman@waldemarsudde.se) 08-545 837 07

Kristina Öhman, florist, (k.ohman@waldemarsudde.se) 08-545 837 00, mobil: 0736-432 166