Ett eget rum – Ateljén som verkstad och manifest

Ett eget rum – Ateljén som verkstad och manifest

Torsdag 9 december kl. 18.00 – 18.30

Intendent och utställningscuratorn Carina Rech håller en specialvisning om ateljéns mångbottnade betydelsedimensioner. Under det sena 1800-talet erhöll ateljén som länge hade varit en mytomspunnen plats, förnyad aktualitet inom bildkonsten som en plats för konstnärliga själviscensättningar i gränslandet mellan det privata och det offentliga livet. I kvinnliga konstnärers verk framstår ateljén som ”ett eget rum” – en plats för självförverkligande och personlig frigörelse. Att skildra sig själv i ateljén var lika med att manifestera sig i sin professionella yrkesroll.

I denna specialvisning tittar vi närmare på hur de nordiska målarna Hanna Hirsch-Pauli, Asta Nørregaard, Anna Nordlander, Jenny Nyström, Emma Löwstädt-Chadwick, Christian Krohg och Anders Zorn iscensatte sina ateljérum i måleriet och vilken bild av konstnärsrollen de ville förmedla genom sina verk.

Visningen ingår i entréavgiften.

Ta med dig en vän efter jobbet och besök utställningen ”Ett eget rum”. På torsdagar har museet och restaurang Prinsens kök kvällsöppet fram till kl. 20.