Konstnärspar kring sekelskiftet 1900

Konstnärspar kring sekelskiftet 1900

Onsdag 19 januari 2021 kl. 18.00

Intendent och utställningskuratorn Carina Rech håller ett föredrag om de nordiska konstnärsparen i utställningen ”Ett eget rum” och belyser hur de skildrade sina relationer porträttkonsten. Till konstnärsparen som behandlas hör de kända svenska konstnärsparen Karin och Carl Larsson och Hanna och Georg Pauli, men även det svensk-kanadensiska paret Carolina Benedicks och William Blair Bruce, Kristianiabohemerna Oda och Christian Krohg samt Skagenmålarna Anna och Michael Ancher. I många fall var äktenskapet en kvinnofälla vid sekelskiftet 1900, men ibland ledde det också till kreativa samarbeten och ett gemensamt skapande mellan jämbördiga parter. Föredraget behandlar även partnerskap bortom det heteronormativa idealet såsom den intima vänskapen mellan konstnärerna Jeanna Bauck och Bertha Wegmann samt det mångåriga kamratskapet mellan norskorna Harriet Backer och Kitty Kielland.

Pris: 170 kr

Biljetter släpps inom kort.