Kvinnor som bröt ny mark - Från Hanna Hirsch-Pauli till Sigrid Hjertén

Kvinnor som bröt ny mark – Från Hanna Hirsch-Pauli till Sigrid Hjertén

Onsdag 25/3 kl. 18

Under perioden 17 mars – 30 april ställer vi in all programverksamhet såsom offentliga visningar, skolvisningar, bokade gruppvisningar, konserter, workshops och föredrag. Detta som ett led i åtgärder för att minska smittspridningen av Coronaviruset. Vår förhoppning är att vi kan komma igång med programverksamheten igen så snart det går.

Carina Rech, intendent för samlingarna, håller ett föredrag om kvinnliga konstnärer i Waldemarsuddes konstsamling. I föredraget belyses kvinnliga konstnärers yrkesutövande i Sverige. Verk av 1880-talets naturalister, så som Hanna Hirsch-Pauli och Eva Bonnier, samt modernister som Sigrid Hjertén och Vera Nilsson presenteras.

Pris: 150 kr

Du kan köpa dina biljetter genom att klicka på “Köp biljett” nedan alt. köpa dem i museets entrékassa.

Information om öppethållande:
Endast den utställning där föredraget hålls samt Prinsens kök håller öppet fram till dess att föreläsningen börjar kl. 18.00. Föredraget hålls i Atéljén.