Fotokonstens framväxt

Fotokonstens framväxt

Torsdag 22/11 kl. 18.00

Fil.dr. Niclas Östlind berättar om fotografins historia från 1800-talet fram till idag ur ett svenskt och internationellt perspektiv med utgångspunkt i de två pågående utställningarna Målaren som fotograf och Helene Schmitz – Thinking like a Mountain.

Kan ej förbokas, ingår i entréavgiften.