Svensk modernism – André Lhote och hans elever

Svensk modernism – André Lhote och hans elever

Torsdag 12/10 kl. 18.00

Den franske kubisten André Lhote hade omkring 200 svenska elever mellan 1910- och 1960-talen. Om ett antal av dessa berättar arkivarie Anna Meister. Såväl kända som idag mer okända konstnärer och deras upplevelser hos André Lhote presenteras – Georg Pauli, prins Eugen, Maj Sandmark-Liefwendal, Gunnel Heineman-Falk och Siri Derkert är några exempel.

Ej bokningsbart, ingår i entréavgiften.