Kollage som tolkar konst

Kollage som tolkar konst

Elever som deltar i skolprogrammet Avklätt och påklätt får skapa kollage som tolkar parkens skulpturer på tema genus och identitet.

Skolklasserna får studera nakenakter och porträtt ur ett genusperspektiv. Vi samtalar om bilders budskap vad gäller sociala normer, könsroller, makt och identitet i dåtid och nutid. Vi studerar hur konstverkens komposition, färgbehandling och symbolik påverkar upplevelsen av den avbildade.

Därefter får eleverna göra egna kollage i blandteknik med utgångspunkt i fotografier av parkens nakenakter från sekelskiftet 1900. Genom att klä på figurerna och sätta in dem i nya sammanhang förändras deras ursprungliga budskap och nya betydelser uppstår.

Här nedan visar vi kollage av olika högstadieelever som deltagit i skolprogrammet 2014-2016.

Hasselbergs Grodan blir drottning.

Collage med Hasselbergs Grodan.

Hasselbergs Grodan som Alessi.

Alessi, collage med Hasselbergs Grodan.

Hasselbergs Grodan som skogens drottning.

Collage med Hasselbergs Grodan .

Tänk om, elev på högstadiet

Tänk om, collage med Bourdelles Herakles.

Collage med Herakles.

Collage med Bourdelles Herakles.