Fotografering

Fotografera för privat bruk

Det är tillåtet att fotografera i museet för privat bruk. Det är dock inte tillåtet att använda blixt och stativ. Museiföremålen är ömtåliga, så tänk på att inte komma allt för nära. Ta också hänsyn till övriga besökare.

Observera dock att det i vissa utställningar av upphovsrättsskäl inte tillåtet att fotografera, då anges detta i utställningen.

Enskilda verk kan även ha fotoförbud, då anges detta vid de enskilda verken.

Sprid gärna era bilder på sociala medier under platstag Prins Eugens Waldemarsudde samt #Waldemarsudde och @prinseugenswaldemarsudde.

Fotografera för professionellt bruk

Fotografering för professionellt bruk i parken och på museet kräver särskilt tillstånd. Ansök om tillstånd genom att mejla din ansökan till bokningen@waldemarsudde.se

Ange syfte, spridning, medium/kanal och ansvarig kontaktperson (namn, e-post och telefonnummer). Det kan ta någon dag för oss att behandla din ansökan. Större foto- eller filmprojekt görs lämpligen då museet är stängt för besökare. Detta kan vara förenat med kostnader för personal och vakter. Om ni önskar ytterligare information, ring gärna och fråga: Tel 08 – 545 837 20, telefontid: tisdag-fredag kl. 09.00-11.00.