Barn och ungas film om konst

Barn och ungas film om konst

Läsåret 2015-16 skapade eleverna i åk 5 på Berghemsskolan samt åk 9 på Mälarskolan i Järfälla filmer om konstverken i museets samling.Berghemsskolans och Mälarskolans filmprojekt pågick i tre veckor och finansierades med Skapande skolabidrag. Eleverna fick arbeta i grupper och själva välja vilka konstverk de ville skapa sina filmer om. Intressant var att flera elever fängslades av konstverk som berörde döden, stämningsfulla verk med symbolisk laddning.

Med utgångspunkt i sina upplevelser och tolkningar av konstverken fick de skapa filmer på I-pads med Cut out-teknik och animation. Samtliga filmer finns bevarade på museet och här nedan visar vi fyra betraktelser över två av de kanske mest fängslande bilderna i konstsamlingen.

Varmt tack till berörda lärare och elever för alla stämningsfulla filmer om konstverken i vår samling.

Dödens ö, etsning efter Arnold Böcklins målning

Max Klinger, Dödens ö, odaterad etsning efter Arnold Böcklins målning